Công ty bảo hiểm PVI
Website bán Bảo hiểm bắt buộc và Bảo hiểm tai nạn

Nghị định 03/2021/NĐ-CP về Bảo hiểm bắt buộc

Ngày 15/1/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc dành cho chủ phương tiện xe cơ giới. Trong đó có thông tin mới về việc áp dụng bảo hiểm điện tử song song với bảo hiểm giấy.

Chi tiết Nghị định tại website Thư viện Pháp luật: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-03-2021-ND-CP-bao-hiem-bat-buoc-trach-nhiem-dan-su-cua-chu-xe-co-gioi-401513.aspx

Dưới đây là thông tin thông báo của PVI về bảo hiểm điện tử

Thông báo của PVI về việc cấp ấn chỉ điện tử

Kính gửi Quý khách hàng,
Từ ngày 01/03/2021 PVI tiến hành cấp ấn chỉ điện tử đối với bảo hiểm bắt buộc cho xe ô tô và xe máy.

Quý khách hàng có thể truy cập vào đường dẫn dưới đây để tham khảo:

Các văn bản chính phủ

Nghị định 03/NĐ-CP ban hành ngày 15/01/2021 của Thủ tướng chính phủ

Thông tư 04/2021/TT-BTC ban hành ngày 15/01/2021 của Bộ tài chính

Quý khách hàng có thể sử dụng Chứng nhận Bảo hiểm điện tử hoặc mã QR nhận được sau khi mua sản phẩm để làm cơ sở yêu cầu giải quyết bồi thường trong trường hợp xảy ra tổn thất.

Trường hợp Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm thông tin về Giấy chứng nhận Bảo hiểm điện tử và mã QR, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 54 54 58 để được hỗ trợ.

Nhận bảo hiểm giấy như thế nào?

Quý khách vẫn nhận thêm một bản giấy và tem dán để dán trên kính xe theo đường bưu điện.