Q: Trường hợp tôi bị tai nạn phải nằm viện tôi có được thanh toán chi phí nằm viện và điều trị không?

Trả lời:

Bảo hiểm tai nạn cá nhân bảo hiểm cho rủi ro chết, thương tật thân thể do tai nạn.
– Trường hợp NĐBH bị tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn: BH PVI sẽ trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm.
– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi BH:
+ Nếu số tiền BH đến 20 trđ/ng/vụ: Bảo hiểm PVI trả tiền theo bảng tỷ lệ tỷ lệ trả tiền Bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.
+ Nếu Số tiền bảo hiểm > 20 trđ/ng/vụ: Bảo hiểm PVI sẽ thanh toán các chi phí y tế thực tế phát sinh trong quá trình điều trị nhưng tối đa không vượt quá định mức quy định theo Bảng tỷ lệ trả tiền Bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.


Cập nhật vào lúc 5 Tháng Tám, 2018 - 2:01 chiều | 401 lượt hỏi đáp

Các hỏi đáp khácXem thêm các tin tức


PVI nằm trong danh sách 40 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam

PVI được Forbes đánh giá 32,7 triệu Đô la Mỹ

Bảo hiểm PVI tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh

PVISG | Giữ bản quyền | Tư vấn miễn phí qua Hotline & Zalo: 0932 18 2020 | FAQ