Q: Các bệnh có sẵn hay bệnh mãn tính, bệnh đặc biệt có được bảo hiểm không?

Trả lời:
Trong các quy tắc Bảo hiểm Sức khỏe của BH PVI đã định nghĩa rõ về các bệnh có sẵn, bệnh mãn tính hay bệnh đặc biệt. Hiệu lực bảo hiểm đối với các bệnh này như sau:
– Đối với KH cá nhân: Bệnh có sẵn/mãn tính/đặc biệt bị loại trừ trong năm đầu tiên bảo hiểm có hiệu lực. Kể từ năm thứ hai trở đi khi khách hàng tham gia bảo hiểm liên tục và bị mắc các bệnh này sẽ được chấp nhận bảo hiểm. BH PVI không nhận bảo hiểm cho những người đã và đang điều trị các bệnh này.
– Đối với KH công ty/doanh nghiệp: Tùy từng loại hình doanh nghiệp và sản phẩm bảo hiểm mà các DN lựa chọn, BH PVI sẽ có các thỏa thuận riêng về các loại bệnh này khi đàm phán các chương trình bảo hiểm.
– Quý khách có thể vào địa chỉ: http://www.pvicare.vn để tìm hiểu chi tiết các ĐKĐK của các quy tắc Bảo hiểm Sức khỏe của BH PVI.


Cập nhật vào lúc 5 Tháng Tám, 2018 - 2:04 chiều | 395 lượt hỏi đáp

Các hỏi đáp khácXem thêm các tin tức


Tập đoàn FLC và PVI Holdings ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

PVI: Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng

PVI được Forbes đánh giá 32,7 triệu Đô la Mỹ

PVISG | Giữ bản quyền | Tư vấn miễn phí qua Hotline & Zalo: 0932 18 2020 | FAQ