05 điểm mới về Bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc từ 01/3/2021

Chuyên mục: Tin bảo hiểm, Xe cơ giới

Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định nhiều điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ ngày 01/3/2021, như sau: 1. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tăng phí bảo hiểm Khoản 3 Điều 7 Nghị định 03/2021 quy định căn cứ […]