Bảo hiểm du lịch trong nước

Chuyên mục: Tính phí

Thông tin bảo hiểm Download Quy tắc bảo hiểm Du lịch nội địa

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân

Chuyên mục: Tính phí

Thông tin bảo hiểm Download Quy tắc bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân Quyền lợi chi tiết bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân

Bảo hiểm tai nạn

Chuyên mục: Tính phí

Phương pháp tính phí bảo hiểm tai nạn cá nhân 24/24 của công ty bảo hiểm PVI giúp khách hàng có công cụ để tính phí trực quan, nhanh chóng và có thể đăng ký mua bảo hiểm thông qua kênh bán hàng online của chúng tôi.

Bảo hiểm bắt buộc ô tô

Chuyên mục: Tính phí

Phương pháp tính phí bảo hiểm bắt buộc ô tô theo hướng dẫn ở phụ lục 1, thông tư 04/2021 ban hành ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính giúp khách hàng có công cụ để tính phí trực quan, nhanh chóng và có thể đăng ký mua bảo hiểm thông qua kênh bán hàng online của PVI.

Bảo hiểm bắt buộc xe máy

Chuyên mục: Tính phí

Phương pháp tính phí bảo hiểm bắt buộc xe máy theo hướng dẫn ở phụ lục 1, thông tư 04/2021 ban hành ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính giúp khách hàng có công cụ để tính phí trực quan, nhanh chóng và có thể đăng ký mua bảo hiểm thông qua kênh bán hàng online của PVI.