Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

Chuyên mục: Sản phẩm

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 1. Bảo hiểm tai nạn cá nhân là gì? Bảo hiểm Tai nạn cá nhân thông thường của PVI chi trả cho các chi phí y tế trong quá trình điều trị sức khỏe, thương tật do tai nạn gây ra. Cũng như trả thêm tiền trợ cấp […]

Bảo hiểm TNDS chủ xe ô tô

Chuyên mục: Sản phẩm

Bảo hiểm TNDS chủ xe ô tô 1. Bảo hiểm TNDS xe ô tô là gì? Bảo hiểm xe ô tô bắt buộc thuộc loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba (bên bị gây tai nạn). Mục đích chính của sản phẩm bảo hiểm này dùng để khắc phục […]

Bảo hiểm TNDS chủ xe máy

Chuyên mục: Sản phẩm

Bảo hiểm TNDS chủ xe máy 1. Bảo hiểm TNDS xe máy là gì? Bảo hiểm xe máy bắt buộc thuộc loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba (bên bị gây tai nạn). Mục đích chính của sản phẩm bảo hiểm này dùng để khắc phục hậu quả tai […]

Biểu phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô

Chuyên mục: Sản phẩm

Biểu phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô Đến thời điểm giữa tháng 01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành biểu phí mới áp dụng cho bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc chủ xe cơ giới. Tuy nhiên, do một số website đã không cập nhật nên đã gây hiểu nhầm trong […]